Rocrail en Wifi

Onder de gebruikers van Rocrail zijn er velen die zelf hardware ontwikkelen en  bereid zijn hun ontwerpen beschikbaar te stellen aan andere geinteresseerden.

In het gebruikers deel van de wiki van Rocrail worden de projecten uitvoerig beschreven, onderstaand een korte samenvatting. 


Ontwerp ELTRACO

 

Ellard Postma heeft een systeem ontworpen waarbij de melders, wissels en servo's draadloos aangestuurd en uitgelezen worden. Het systeem is gebaseerd op de Wemos ESP8266. Dit is een module gelijk aan de in de hobbywereld veel toegepaste  Arduino echter de Wemos heeft  ook een geintegreerde Wifi.

Het Eltraco systeem kan toegepast worden in de Rocrail omgeving. Rocrail dumpt al zijn, voor de besturing van belang zijnde informatie, in een zgn. broker. In de Windows of Linux omgeving moet daarvoor een zgn. service geinstalleerd worden. In dit geval gaat het om het programma Mosquitto dat vrij beschikbaar en eenvoudig te installeren  is. De modules van het Eltraco systeem lezen en dumpen hun informatie in en uit deze broker en communiceren op die manier met Rocrail.

Voor het laden van de firmware in de Wemosmodules wordt gebruik gemaakt van het programma waarmee ook de Arduino's van hun firmware voorzien worden.

De firmware die in de Wemos modules geladen moet worden is voor de verschillende modules het zelfde. Via een web pagina kan de firmware voor de specifieke moduul geconfigureerd worden, ook het instellen van de servowisselhoek is op die manier mogelijk. 

De Wemos modules zijn makkelijk verkrijgbaar, kijk daarvoor bijvoorbeeld op www.aliexpress.com, zij kosten  zo rond de 2,50 euro.

Ellard Postma stelt de firmware beschikbaar.

Een aantal  printen kunnen wij u leveren: 

Outputprint, geschikt voor de aansturing van 4 wissels of 8 separate uitgangen, de uitgangen zijn digitaal 0..5V

Servoprint, geschikt voor de aansturing 2 servo's, met de mogelijkheid van terugmelden

Inputprint, geschikt voor bijvoorbeeld 8 melders, hall-sensoren of reedswitches, de ingangen zijn digitaal 0..5V

Hallsensorprint, geschikt voor de montage van 1 hallsensor of 1 reedswitch.

 

Een Hallsensor is een kleine elektronische schakeling en heeft 3 aansluitpootjes, 2 voor de + en - 5V voeding en 1 voor het detectiesignaal. 

De Hallsensor reageert op een magneetveld en wordt tussen de rails geplaatst. Voor detectie worden de treinen voorzien van een zeer kleine maar uiterst sterke magneet, geschikt voor zowel N als H0 spoor.

De Hallsensor is uiterst gevoelig en  reageert zeer snel bij het passeren van een trein. 

De plaats van de trein op de baan kan hiermee vastgesteld worden.

 

 

 

Voor meer informatie kijk op:  http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=userpages , onder ELTRACO

de benodigde firmware is beschikbaar op: https://github.com/eporocrail/Eltraco

 

Ontwerp DAGNALL

Dagnall is een Engelse rocrailfanaat die ook heel goed  Arduinosoftware kan schrijven..

Op de electronica markt zijn heel veel demoboardjes te koop die ontwikkeld zijn om direct toegepast te kunnen worden. Er zijn geen aanvulende pcb's nodig.

Op basis van deze demoboardjes heeft Dagnall software ontwikkeld  voor een universele decoder. De decoder kan geconfigureerd 

worden als loc-decoder met en zonder geluid maar ook als stationaire decoder om bijvoorbeeld 8 servo's of ledverlichting aan te sturen.

Via wifi maken de modules contact met Rocrail.

.

boven: afbeelding demoboard en Wemos/Arduino kosten bij elkaar ca. 3.50 euro

 

Op basis van een demoboard voorzien van een klein Oleddisplay, laadchip en accu,  is een handbediening voor locs en/of wissels ontwikkeld.

De locdatabase uit Rocrail wordt overgenomen in de handbediening waarna een keuze gemaakt kan worden welke loc aan te sturen. 

De handbediening voor de wissels is ook draadloos, hiermee kunnen de wisselservo's ingesteld en bediend worden.

KIjk op http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=users:dagnall53:description voor een uitgebreide beschrijving.

 

links het kant en klare demoboard voor een prijs van rond de 10 euro. Dagnall heeft zelfs een behuizing ontworpen , midden en rechts. 3D printerfiles zijn beschikbaar.