LD-G-32


De LD-G-32, nu met 3 functie uitgangen,  is op dit moment in het assortiment van Tams de meest toegepaste locdecoder. Hij is vriendelijk geprijst  en uitgerust met de functies   die doorgaans voldoende zijn om een standaard loc te digitaliseren.

 

Digitaal bedrijf
De Locdecoder LD-G-32 is een multiprotokol-locdecoder , die zowel signalen in DCC formaat als in Motorola formaat kan verwerken. Het formaat wordt automatisch herkend.
Het adresseerbereik is afhankelijk van het formaat. Bij DCC zijn er 127 basisadressen en 10239 uitgebreide adressen beschikbaar in Motorola formaat zijn dat er 255.
In DCC formaat beschikt de decoder over 14,28 of 128 rijstappen, in Motorola formaat zijn dat er 14 of 27.

Analoog bedrijf
De Lokdecoder LD-G-32 kan ook op analoge banen ingezet worden en kan zowel met wissel- als met gelijkstroom aangestuurd worden. De decoder detecteert zelf of hij op een analoge- of digitale baan geplaatst wordt. De analoge modus kan uitgeschakeld worden.
Het schakelen van de functie uitgangen is in analoogmodus niet mogelijk. Wel kunnen de uitgangen zo ingesteld worden dat ze in de analoog modus wel of niet aan staan. Ook krijgen de uitgangen de ingestelde effecten. De uitgangen die met F0 geschakeld worden zijn ook in de analoogmodus rijrichting afhankelijk.

Motorsturing
De motor wordt met een pulsbreedte signaal van 60, 480 of 32 kHz aangestuurd. Hiermee kan een langzame en gelijkmatige sturing verkregen worden. De decoder is daardoor ook geschikt voor klokanker (Faulhaber) motoren.

Lastregeling
De decoder is voorzien van een zgn. lastregeling. De motor sturing wordt bij toenemende belasting, zoals tegen een helling oprijden, zodanig aangepast dat de loc zijn constante snelheid behoudt. Deze lastregeling is regelbaar en eventueel ook uit te schakelen.

Snelheidscurve
Door het instellen van de laagste- en hoogste snelheid kan de decoder aangepast worden aan ieder loctype. De decoder stelt zelf uit de laagste- en hoogste ingestelde snelheid een snelheidscurve samen. Als de decoder ingesteld is voor 28 snelheidstrappen dan kan deze curve ook handmatig ingesteld worden.

Rangeersnelheid
Er kan een functietoets aangewezen worden die de snelheid over het gehele bereik met 50% reduceert zodat met een keurige langzame snelheid gerangeerd kan worden.

Noodstop
Als de decoder een opdracht krijgt voor een rijrichting verandering dan wordt er automatisch een noodstop uitgevoerd.

Functieuitgangen
De decoder heeft 3 functieuitgangen die met een maximale stroom van 300mA belast mogen worden. De totale belasting van de decoder, inclusief rijstroom, mag niet hoger zijn dan 1500 mA.
De functieuitgangen worden in het DCC formaat over de funtietoetsen F0 tot F12 geschakeld. In Motorola modus worden de funtieuitgangen met F0 tot F4 geschakeld. De functietoetsen F5 tot F9 kunnen via de functietoetsen F1 tot F4 en F0 via een tweede locadres geschakeld worden. De funtietoetsen F10 tot F12 zijn in Motorola bedrijf niet te gebruiken.
De functietoetsen kunnen vrij aan de functieuitgangen toegewezen worden. Het is mogelijk een functieuitgang aan meerdere functietoetsen toe te kennen.

Effecten
Voor alle functie uitgangen kunnen de volgende effecten ingesteld worden:
Dimmen: De uitgangsspanning kan via programmering verlaagd worden
Knipperen: De frequentie en de aan-uit verhoudingen zijn instelbaar.
Rijrichting afhankelijk: het aan of uit zijn van een uitgang kan gekoppeld worden aan de rijrichting
Speciale functie: Een functie kan zo geprogrammeerd worden dat hij bij rijstand 0 andere functies uit- of inschakelt.

Terugmelden via Railcom
Railcom is een protocol binnen het DCC protocol voor twee-richtings communicatie. Het biedt de mogelijkheid het loc adres en alle programmainstellingen op afroep naar de digitale centrale terug te sturen.

Prijs:
€ 18,95 met NEM steker